DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Ook bij ART-health kunt u rechtstreeks terecht zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006. De fysiotherapeuten zijn allen opgeleid om een goede diagnose te stellen.

Bij twijfel en ook als blijkt dat u wel een verwijzing nodig heeft voor vergoeding, verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Wij houden uw huisarts middels rapportages op de hoogte van uw behandeling bij de fysiotherapeut.

Belangrijk voor u om te weten wanneer u zich direct, zonder verwijzing bij ons meldt:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening
 • Deze screening is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is.
 • Er vindt eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats tijdens de screening.
 • De screening duurt ca. 15 minuten.
 • Er zijn kosten verbonden aan deze screening.
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten zelf dienen te voldoen.  Zie hiervoor tarieven.
 • Voor uw verzekeraar telt deze screening als een behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totaal aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
 • Uw huisarts wordt door ons op de hoogte gebracht van de uitslag van de screening middels een rapportage. Wij vragen hiervoor om uw toestemming.
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, maken wij met u een vervolg afspraak.
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt.
 • Dit onderzoek omvat dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan.
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in overleg bepaald.  Dit gebeurt op basis van de afweging welke behandelaar de best mogelijke gespecialiseerde behandeling van uw klachten – het snelste – op zich kan nemen.
 • U kunt natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar maken.