Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Alle medewerkers van de praktijk hebben een geheimhoudingsplicht. Indien gewenst kunt u een uitgebreide beschrijving van het privacyreglement opvragen bij uw fysiotherapeut. Alleen met uw toestemming wordt er gecommuniceerd naar derden zoals artsen, werkgever en collega fysiotherapeuten.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

ART health volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.
Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

Binnen onze praktijk worden gegevens van patiënten uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld:

  • Ondersteunen en instandhouden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening.
  • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg.
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, waarbij de gegevens van de patiënt anoniem blijven
  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
  • Rapportage naar verwijzer.