De praktijk ART Health

Huisregels

Geachte patiënt/cliënt,

Om u optimaal van dienst te zijn, wijzen wij van ART-health u op onderstaand reglement, en verzoeken u deze te respecteren en na te leven:

 • In alle ruimtes is het verboden te roken.

 • Computers/trainingsapparatuur wordt uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld. Voor het gebruik van cardio-apparatuur maken fysiotherapeut en patiënt aparte afspraken.

 • ART-health  is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen/bezittingen van bezoekers.

 • Vergoedingen:Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie/manuele therapie vergoed uit de basisverzekering (9x). Boven de 18 jaar wordt fysiotherapie/manuele therapie vergoed als u een aanvullende verzekering hebt. U dient zelf na te gaan of u aanvullend verzekerd bent. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste verzekeringsgegevens aan de fysiotherapeut. Dat wil zeggen dat alle niet vergoede behandelingen te allen tijde voor uw eigen rekening zijn. Voor behandelingen voor eigen rekening gelden onze praktijk tarieven( zie tarievenlijst op prikbord en op onze website).

 • Tarieven: zie tarievenlijst op ons prikbord, of kijk klik op tarieven.

 • Afzeggen behandeling: U dient zich 24 uur voor de behandeling af te melden. Bij niet tijdig afmelden wordt de behandeling volledig doorgerekend. NB uw verzekering vergoedt dit niet, u krijgt hiervoor van ons een particuliere nota. U kunt te allen tijde ons antwoord apparaat inspreken. (telefoonnummer: 040-2574486)

 • Vervanging: Bij kortdurende ziekte worden alleen de spoedpatiënten door gepland bij een aanwezige collega. Bij langdurige afwezigheid (vakantie/ ziekte) zal een collega de patiënten overnemen. Dit altijd in samenspraak met de patiënt.

 • Behandelverloop: De eerste afspraak bestaat uit een intake, een onderzoek en een behandeling. Hiervoor rekenen wij 2 sessies. De fysiotherapeut zal naar aanleiding van zijn bevindingen een behandelprogramma opstellen en met u bespreken. De duur van het herstel en het aantal noodzakelijke behandelingen is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht. Als het behandeltraject is afgerond, verstuurt de fysiotherapeut een rapportage aan uw huisarts of verwijzer en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.

 • Hygiëne: wij vragen u uit hygiënisch oogpunt uw eigen badhanddoek mee te nemen.

 • Privacyreglement: Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Alle medewerkers van de praktijk hebben een geheimhoudingsplicht. Indien wenselijk kunt u een uitgebreide beschrijving opvragen bij uw fysiotherapeut. Zie onze privacyreglement pagina

 • Wet Geneeskundige behandelovereenkomst, op al onze behandelingen is de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing. Meer informatie vindt u hier.

 • Klachten: iedere fysiotherapeut binnen onze praktijk voert zijn vak zo goed mogelijk uit. Mocht u toch klachten hebben dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij de desbetreffende fysiotherapeut zelf, of schriftelijk aan de eigenaar van de praktijk, dhr. Karadag. Wij zullen er dan alles aan doen om tot een goede oplossing te komen. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn dan kunt u altijd naar de klachtencommissie van het KNGF. Zie klachtenregeling.

 • Niet Reanimeer beleid: Als u niet gereanimeerd wil worden, dan vragen wij u dit aan ons door te geven. U kunt dan een niet reanimeer formulier ondertekenen. Dit formulier wordt door ons bewaard in uw dossier. Bij een ondertekend niet reanimeren formulier zullen wij uw wens tot niet reanimeren na komen.

Team ART- health

Bel ons voor meer informatie: 040-2574486