De praktijk ART Health

AVG Privacy Policy

ART-health fysiotherapie, gevestigd aan de Schootsestraat 59 5616 RB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens  die wij verwerken

ART-health fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres
 • Medische gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Burger service nummer (BSN)
 • Legitimatie gegevens

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een behandeling Fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/ patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
 • Uw verzekeringsgegevens op te halen via de landelijke COV cheque van Vecozo
 • U of uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • Bijhouden van het behandeldossier.
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten.
 • ART-health fysiotherapie verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering

In kaart brengen websitebezoek

ART-health fysiotherapie gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

ART-health fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens bij zorgdossiers: 15 jaar. Na deze termijn worden de medische gegevens door ons vernietigd/ gewist op de computer. Op uw schriftelijke verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere collega fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw gegevens worden aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ART-health fysiotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende bedrijven delen wij gegevens:

 • Huisartsen en andere zorgverleners (alleen na uw toestemming).
 • Vecozo, digitale aanlevering van uw verzekering gegevens t.b.v. het declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw zorgverzekeraar (t.b.v. het declareren van de behandelingen).
 • Mediquest, bureau dat voor ons de klant tevredenheid enquête uitzet. (alleen na uw toestemming).

Gegevens  inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ART-health fysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u vermelde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk bij ons indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens  beveiligen

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie 040-2574486 of via team@art-health.nl

ART-health werkt online in de Cloud, de volgende beveiligingsmaatregelen zijn genomen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
 • Software updates zijn geactualiseerd
 • TLS (voorheen SSL) . Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van onze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen en vragen naar Sandra Karadag.

Telefoonnummer: 040-2574486
E-mail: team@art-health.nl

Schootsestraat 59, 5616 RB Eindhoven

Team ART-health