De praktijk ART Health

Tarieven

Uw eerste afspraak is een intake/ onderzoek en een behandeling. Hiervoor gaan twee codes naar de zorgverzekeraar: intake/ onderzoek code en een behandelcode. Dit is altijd per aandoening/ klacht.

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract:

Achmea, Aevitae Eu care, Anderzorg, ASR,  Bewuzt, CZ, CZ Direct, Ditzo, de Friesland, DSW, FBTO, Hema, Interpolis, Intwente, IZA, IZZ, Menzis, MVJP, Nationale Nederlanden, Ohra, ONVZ,  Prolife, RMO/RMA, Stad Holland, SZVK, UMC, Unive, United Consumers, VGZ, Zekur, Zilveren Kruis, Zorgzaam, VvAA

De nota gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, het tarief van de zorgverzekeraar geldt.

Particuliere Tarieven Fysiotherapie (per 01 januari 2020)

Als u geen aanvullende verzekering heeft, of verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar*, dan gelden onderstaande tarieven:

Kinderen zijn altijd verzekerd vanuit de basisverzekering

Eerste afspraak: intake, onderzoek en behandeling

77,00

Zitting fysiotherapie

43,00

Zitting manuele therapie Marsman/ Mc. Zieken

55,00

Zitting oedeem/ lymfe therapie

55,00

Tapen 1e afspraak (excl. tape)

40,00

Tape vervolg afspraak ( excl. tape)

20,00

Rapportage aan derde (incl btw)

66,00

Niet nagekomen afspraak

30,00

Vergoeding Fysiotherapie

Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie/manuele therapie vergoed uit de basisverzekering (18x). Boven de 18 jaar wordt fysiotherapie/manuele therapie vergoed als u een aanvullende verzekering hebt. Uw eigen risico wordt niet aangesproken bij een reguliere fysiotherapie behandeling!

Let op u bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste verzekeringsgegevens, en dient dan ook zelf na te gaan of  u aanvullend verzekerd bent. Eventueel niet door de verzekeraar vergoede behandelingen zijn te alle tijde voor uw eigen rekening. Voor behandelingen voor eigen rekening gelden onze praktijktarieven.

Vergoeding van de chronische machtiging

Indien uw zorgverzekeraar de chronische machtiging toekent (wij vragen deze voor u aan), is het voor u van belang om te weten dat de eerste 20 behandelingen vergoed worden uit uw aanvullende verzekering (mocht u geen aanvullende verzekering hebben dan betaald u de eerste 20 keer zelf). Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit uw basisverzekering. Uw aanvullende verzekering wordt verder niet meer belast voor de behandelingen uit deze chronische machtiging.  Een chronische machtiging krijgt u alleen als uw aandoening voorkomt op de lijst van minister Borst. Kijk hiervoor op www.zorgvergoeding.com. Let u wel op: de behandelingen die uit de basisverzekering komen belasten uw eigen risico van 385,00 euro. Voor het eigen risico zijn regels die u in het reglement van uw verzekeraar kunt nalezen. (Bezoek aan de specialist, medicijnen en ook de chronische behandeling vanaf het 21e bezoek vallen hieronder.) Al onze nota’s gaan naar uw verzekeraar, zij verwerken deze. Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn dan ontvangt u van uw verzekeraar een rekening voor de eerste 20 behandelingen.

*Geen contract met: AZVZ, , ENO, Holland zorg,  Just, , Salland,  Zorg Direct, Zorg & Zekerheid