De praktijk ART Health

Onze werkwijze

Na uw aanmelding volgt binnen twee werkdagen een intake.  De fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek (intake) en gericht onderzoek uw klachten analyseren. Op basis van de bevindingen stelt ART-health insamenspraak met u een behandelplan op. Daarin zijn reëel haalbare doelstellingen, de benodigde interventies en de tijdsduur vastgelegd. U weet dus precies waar u aan toe bent. Behandelingen kunnen indien voorgeschreven door de huisarts aan huis plaatsvinden. Voor fysiotherapie heeft u overigens geen verwijzing nodig van uw arts of specialist.

Zodra uw behandelplan is voltooid, wordt onderzocht of de gestelde doelen zijn bereikt. Afhankelijk van de resultaten, adviseert de fysiotherapeut u over een mogelijk vervolgtraject.  Met uw toestemming ontvangt uw huisarts / verwijzer een tussenrapportage en een eindrapportage. U mag deze uiteraard ook zelf  inzien.

Wij staan voor en geven prioriteit aan:

  • Individuele aandacht voor de patiënt

  • Direct een afspraak bij aanmelding

  • Het gebruik van nieuwe vakinhoudelijke kennis en ontwikkelingen middels na- en bijscholing

  • Een nauwe samenwerking met huisartsen, medische specialisten, psychologen en overige (para)medici

  • Positieve stimulerende omgeving

  • Een betrouwbare relatie met zorgverzekeraars

Kwaliteitswaarborging

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ART-health hoog in het vaandel.  Alle fysiotherapeuten binnen ART-health zijn BIG – geregistreerd en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Om de kwaliteit te borgen nemen zij deel aan de betreffende bij- en nascholing en kijken uit naar nieuwe ideeën. Ook die van u.

Wij stellen uw mening erg op prijs, die u in de wachtkamer in de ideeënbus kunt deponeren. Wij zullen u ook vragen om aan het einde van uw behandeltraject een tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons wilt waarderen op www.zorgkaartnederland.nl