Duizeligheid, BPPD

Als u een aanval van duizeligheid krijgt als u uw hoofd snel van houding veranderd, noemen we dat positieduizeligheid. Positieduizeligheid wordt ook wel Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) genoemd. Een duizeligheidsaanval kan voorkomen bij het gaan liggen, van lig naar zit komen, omdraaien in bed, vooroverbuigen of achteromkijken. De duizeligheidsklachten duren meestal maar een minuut en gaan soms gepaard met een misselijk gevoel.

Hoe ontstaat positieduizeligheid/BPPD?

Wat de precieze oorzaak is van positieduizeligheid is niet bekend. Wel heeft de duizeligheid te maken met het evenwichtsorgaan in uw binnenoor en de kristallen die zich hierin bevinden. Bij patiënten met positieduizeligheid/BPPD zijn de kristallen losgeraakt en zijn ze verplaatst naar een andere plek in de halfcirkelvormige kanalen. De kristallen verplaatsen dan tijdens bewegingen mee in de vloeistofroom. Het bewegen van de kristillen kan leiden tot prikkelingen van het evenwichtsorgaan en kunnen zo dus de duizeligheidsklachten veroorzaken. Positieduizeligheid/BBPD kan ontstaan na hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een langere periode van bedlegerig zijn geweest.

Hoe is positieduizeligheid/BPPD te behandelen?

Over het algemeen stelt de huisarts of specialist de diagnose positieduizeligheid vast. De huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut voor speciale behandeling. Met speciale oefentherapie, de zogenaamde Epley Manouvre, kan de fysiotherapeut er samen met u voor zorgen dat uw klachten minder worden. Tijdens de behandeling van positieduizeligheid zal de fysiotherapeut oefeningen voordoen en stap voor stap met u doorlopen. Daarna kunt u de oefeningen een paar keer per dag zelf uitvoeren.

Wat zijn uw specifieke klachten?

Bel ons vandaag nog voor een vrijblijvend advies op 040-2574486