Hart-, long-, en vaatklachten

Hartrevalidatie

Voor wie is hartrevalidatie in de fysiotherapie bedoeld? Het gaat om personen:

  • Met hartfalen
  • Met hoge bloeddruk
  • Met hartklachten zoals angina pectoris
  • Met hartritmestoornissen
  • Met cardiomyopathie (aantasting hartspier)
  • Die gedotterd zijn
  • Die een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan
  • Die een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben gekregen
  • Die een harttransplantatie hebben ondergaan.

Wij begeleiden bij het herstel én voorkomen van hart- en vaatziekten. Middels een intake worden wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna worden uw conditie en kracht gemeten. Bij iedere training begeleiden we u terwijl u traint in de oefenzaal.

De hart-gespecialiseerde fysiotherapeuten van ART-health Fysiotherapie zijn aangesloten bij het Chronisch netwerk.

Vergoeding: indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten vallen de kosten onder deze verzekering. Het eigen risico wordt daarbij niet aangesproken.

Longfysiotherapie / COPD

Longfysiotherapie is een specialistisch onderdeel binnen de fysiotherapie. Longfysiotherapie richt zich op patiënten met luchtweg gerelateerde klachten of aandoeningen. Deze aandoeningen zijn bijvoorbeeld COPD, (inspannings-) astma, (chronische) bronchitis, longemfyseem, hyperventilatie maar ook longkanker. Klachten die gepaard gaan met deze aandoeningen kunnen grote gevolgen hebben op de patiënts kwaliteit van leven. Symptomen die veel COPD patiënten ervaren zijn; benauwdheid, hoesten, slijm ophoesten, kortademigheid, vermoeidheid, weinig spierkracht en gewichtsverandering.

Behandeling COPD:

COPD is een progressieve ziekte; deze is niet te genezen en wordt langzaam erger. In onze praktijk worden longpatiënten geadviseerd om meer te bewegen. Een gespecialiseerde fysiotherapeut heeft de deskundigheid in huis om COPD patiënten daarbij te helpen. Ons doel is zorgen dat men beter met de klachten om kan gaan maar ook beter te informeren over het ziektebeeld. We begeleiden patiënten om inspannings- en uithoudingsvermogen te verbeteren maar er is ook aandacht voor krachtopbouw. Ademhalingstechnieken zijn uiteraard belangrijk. Alle benodigde meetinstrumenten zoals saturatie- en bloeddrukmeter zijn aanwezig in de praktijk.

Hoe ziet het beweegprogramma COPD eruit?

In een individuele intake wordt eerst de ernst van de COPD in kaart gebracht met behulp van verschillende testen en vragenlijsten. In overleg worden de behandeldoelen vastgesteld en u krijgt uitleg over de inhoud van het beweegprogramma COPD. Gedurende het traject wordt er tussentijds, maar ook aan het einde, een her test uitgevoerd. Zo worden prestaties en vorderingen beter aangeven. Het geheel van de bevindingen wordt, met uw toestemming, aan de huisarts en betreffende specialist doorgegeven.

De COPD- gespecialiseerde fysiotherapeuten van ART-health Fysiotherapie zijn aangesloten bij het Chronische netwerk.

Vergoeding: de kosten vallen onder de basisverzekering indien GOLD 2 of hoger vastgesteld is door een arts. Het eerste jaar Fysiotherapie kunt u een vergoeding krijgen van 70 behandelingen. De jaren erna 50 behandelingen per jaar. Vraag uw fysiotherapeut in welke categorie u valt (A/B/C/D) en de extra vergoeding daarvan.