Neurorevalidatie (NAH)

Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is specialistische fysiotherapeutische zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Veel voorkomend zijn Parkinson, Ms, Dementie en CVA. Bij deze specialistische zorg wordt rekening gehouden met de cognitieve beperkingen van de patiënt. Deze zorg wordt zo veel mogelijk in de persoonlijke leefomgeving van de mensen geleverd. De zorg is coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt volgens omschreven richtlijnen. De zorg die verleend wordt bevat maatwerk, is toegesneden op de hulpvraag en er wordt nauw samengewerkt met de mantelzorgers en andere disciplines. De NAH fysiotherapeut maakt gebruik van en kiest tussen verschillende therapeutische strategieën. We maken gebruiken van korte lijnen in het contact met andere zorgverleners zodat er snel en adequaat kan worden doorverwezen.

Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in Zuidoost Brabant hebben samen een netwerk gevormd. ART-health maakt hier deel van uit. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste neurologische behandelmethode en de effectiviteit daarvan.  Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen welke vastgesteld zijn door het KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.

Er wordt te allen tijde gestreefd naar een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de NAH patiënten in Zuidoost Brabant.

Lees meer