Kinderfysiotherapie 4 – 12 jaar

Kinderen tussen de 4-12 jaar leren fietsen, zwemmen, en ze gaan een sport beoefenen. Ook op school wordt er van de fijne motoriek veel verlangd. Kinderen leren schijven, kleuren, tekenen, vouwen en knippen. Op al deze vlakken kunnen verstoringen ontstaan. Voorbeelden van problematiek waarmee u terecht kunt bij de kinderfysiotherapeut:

  • Tenen lopen
  • Onrustig en of onhandig bewegen
  • Houdingsproblemen
  • Groeiproblemen
  • ADHD en autisme
  • DCD
  • Sportblessures
  • Hoofdpijnklachten
  • Ademhalingsproblemen
  • Obesitas, overgewicht

Kinderfysiotherapie is een specialiteit van: