Kinderfysiotherapie bij baby’s

In de ontwikkeling van baby’s kunnen zich allerlei problemen voordoen. Deze problemen kunnen door de kinderfysiotherapeut worden gesignaleerd. Voorbeelden van ontwikkelingsproblemen bij baby’s zijn:

  • Voorkeurshouding in ligging of beweging
  • Overstrekken, verhoogde spanning
  • ‘Slappe’ bewegingen
  • Motorische ontwikkelingsachterstand ten gevolge van prematuriteit
  • Opvallende motoriek (billenschuiven, tenenlopen)
  • (Verdenking op) vertraagde motorische ontwikkeling
  • Spina bifida
  • Cerebrale parese
  • Erbse parese
  • Asymmetrische zuigeling / schedelmeting

Kinderfysiotherapie is een specialiteit van: