Manuele therapie | Marsman | Mc Kenzie

Wij bieden binnen onze praktijk in Eindhoven verschillende vormen van manuele therapie aan:

Manuele therapie volgens de Mc. Kenzie methode

De Mc. Kenzie methode is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. McKenzie is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

De behandeling is gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

Binnen onze praktijk is Ali Karadag de Mc. Kenzie therapeut.

Voor meer informatie kijk op www.mckenzie.nl

 

Manuele therapie volgens Marsman

De methode Marsman is gericht op individuele voorkeursmobiliteit. De voorkeursmobiliteit is zeer persoonlijk en kenmerkt al uw bewegingen in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is het rechts- of linkshandig zijn. Een Marsmantherapeut is erop getraind uw voorkeursmobiliteit vast te stellen door middel van specifiek onderzoek. Daarnaast voert hij/zij ook het gebruikelijke algemene onderzoek van het bewegingsapparaat uit. Als uw klachten verklaard kunnen worden door de bevindingen bij het onderzoek, komt u in aanmerking voor de manuele therapie volgens Marsman. De therapie bestaat meestal uit passieve mobilisaties. Daarbij tracht de therapeut voorzichtig de beweeglijkheid in de gewrichten te vergroten. Daardoor is deze methode vrijwel pijnloos. De gebruikte technieken zijn ongevaarlijk, zeker als ze worden uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten.

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.manuele-therapie-marsman.nl/

Binnen onze praktijk is Ali Karadag de Marsman therapeut

 

Mulligan Concept

Het Mulligan concept is een mobilisatietechniek voor gewrichten. Toepassing van het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.

Brian Mulligan (Nw-Zeeland) ontdekte in de jaren ’80 dat menige gewrichtsklacht veroorzaakt wordt door een “positiefout” of “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar; het “repositioneren”, het herstel van de ontsporing in het gewricht kan een opmerkelijk snel herstel te zien geven, zelfs in al jaren voortslepende gevallen. De methode is een samenspel van therapeutische handelingen en gelijktijdig door de patiënt(e) uit te voeren actieve bewegingen. Zelfwerkzaamheid van de patiënt(e) in de vorm van “huiswerkoefeningen” is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat.

Toepassing van de methode vindt slechts dan plaats, indien is voldaan aan Mulligan’s belangrijkste stelregel: de manuele interventie van de therapeut moet 100% pijnloos zijn. De techniek wordt door de therapeut samen met de patient tijdens een actieve beweging uitgevoerd. Dit is niet pijnlijk voor de patient! Wordt niet voldaan aan die stelregel, dan is deze behandelmethode niet geschikt om die klacht te behandelen volgens het Mulligan-concept.

Brenda Janssen is onze Mulligan therapeut