Fysiotherapie bij longproblematiek ( COPD)

Longfysiotherapie/COPD

Longfysiotherapie is een specialistisch onderdeel binnen de fysiotherapie.  Longfysiotherapie richt zich op patiënten met luchtweggerelateerde klachten of aandoeningen. Hieronder valt bijvoorbeeld COPD, (inspannings-) astma, (chronische) bronchitis, longemfyseem, hyperventilatie maar ook longkanker.

Long- en luchtwegproblemen komen in Nederland vaak voor. Uit recent onderzoek blijkt dat 11,8% van de mannen en 5,8% van de vrouwen ouder dan 40 jaar een vorm van COPD (chronische obstructie van de luchtwegen heeft.

Oorzaken COPD:

 • Meeroken
 • astma, longontsteking en andere longziekten
 • erfelijke ziekten
 • schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen
 • luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof

 

      Symptomen COPD:

      De klachten die met deze aandoening gepaard gaan kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van de patiënt. De symptomen die veel COPD patiënten ervaren zijn:

 • benauwdheid
 • hoesten
 • slijm ophoesten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • weinig spierkracht
 • gewrichtsverandering

Bij COPD patiënten is dikwijls sprake van een of meerdere cormorbiditeiten, dit wil zeggen dat de patiënt naast de COPD ook bekend is met andere (chronische) lichamelijke aandoeningen.

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat gerichte fysieke training (ook wel longrevalidatie– genoemd) kan zorgen voor verbetering van de klachten, niet alleen op spierniveau maar bijvoorbeeld ook op het voorkomen van  exacerbaties (terugvallen), het verbeteren/ondersteunen bij een juiste ademhaling en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Behandeling COPD:

De fysiotherapeut die gespecialiseerd is op longaandoeningen, heeft de deskundigheid in huis om deze groep patiënten te helpen. De behandeldoelen zijn altijd afgestemd op de persoon, want uit onze ervaring blijkt dat niet iedere COPD patiënt hetzelfde is. Door de diverse oefeningen krijgen de patiënten meer controle over hun aandoening.

    Hoe ziet het beweegprogramma COPD eruit? 

    In een individuele intake wordt onder meer de ernst van de COPD in kaart gebracht m.b.v. verschillende testen en vragenlijsten. Tevens worden in overleg de behandeldoelen vastgesteld waarna u uitleg krijgt           over de inhoud van het beweegprogramma COPD. Gedurende genoemde traject wordt er tussentijds en aan het einde een hertest uitgevoerd om de prestaties en vorderingen aan te geven. Het geheel van de             bevindingen wordt met uw toestemming aan de huisarts en betreffende specialist doorgegeven.

   De COPD-gespecialiseerde fysiotherapeuten van ART-health Fysiotherapie zijn aangesloten bij het Groot COPD netwerk van het Catharina Ziekenhuis. Wij werken ook samen met het longrevalidatieteam van het    Maxima Medisch Centrum. Ines Lewis is als gespecialiseerde fysiotherapeut COPD de kartrekker van betreffende beweegprogramma COPD. U kunt altijd bij haar terecht voor al uw vragen.

   Voor meer informatie:

    www.luchtpunt.nl

    www.astmafonds.nl