NAH

NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel

Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is specialistische fysiotherapeutische zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, veel voorkomend zijn Parkinson, Ms, Dementie en CVA. Bij deze specialistische zorg wordt rekening gehouden met de cognitieve beperkingen van de patiënt. De zorg wordt zo veel mogelijk in de persoonlijke leefomgeving van de mensen geleverd. Bovendien is deze zorg coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt zij volgens vast omschreven richtlijnen. De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers en andere disciplines. De NAH fysiotherapeut weet te kiezen tussen verschillende therapeutische strategieën. In het contact met andere zorgverleners is er sprake van korte lijnen zodat snel en adequaat kan worden doorverwezen.

Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in Zuidoost Brabant hebben met elkaar een netwerk gevormd, ART-health maakt hiervan deel uit. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste neurologische behandelmethoden en zijn effectiviteit komen ze regelmatig bij elkaar. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen welke vastgesteld zijn door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.

Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de NAH patiënten in Zuidoost Brabant.

Ali Karadag en Ines Lewis zijn onze gespecialiseerde NAH therapeuten.

Zie http://www.nahfysionetzob.nl